Ik ben anders

Veel van mijn cliënten zijn mensen die ik voor mezelf non-fitters noem. Ze hebben een eigenschap waardoor ze niet zo gemakkelijk passen als andere mensen, niet in de organisatie waar ze werken, niet in de familie waar ze uitkomen, niet in de vriendenkring waar ze inzitten.

Ze kunnen bijvoorbeeld heel intelligent zijn of ADHD hebben. Ze zijn van een persoonlijkheidstype dat de “normale” gezellige omgang met andere mensen minder belangrijk vindt. Sommige zijn juist ontzettend gevoelig.


Alle posts over anders zijn en hoogbegaafdheid op deze website.


Bijna nooit komt er iemand met de vraag: ”Coach mij op het omgaan met de eigenschap die het voor mij moeilijk maakt net zo te functioneren als iedereen.” Echt bijna nooit.

Cliënten komen met de vragen waar zo veel mensen mee worstelen. Vragen over relaties, grenzen stellen, burn-out, carrière. Al pratend komen we er dan achter dat die eigenschap toch heel belangrijk blijkt te zijn.

Voor een deel is het logisch dat cliënten niet om coaching vragen mbt hun ADHD, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid of asperger. Hoeveel last je hebt van zo’n afwijkende eigenschap hangt heel erg af van de omgeving waarin je verkeert. Is iedereen in jouw omgeving heel intelligent? Dan ben je niet zo afwijkend als jij dat ook bent en zul je er ook geen last van hebben.

Voor een ander deel is het niet zo logisch. Erg jammer zelfs. De andere reden waarom cliënten vaak niet vragen om coaching in het omgaan met de afwijkende eigenschap is omdat ze niet weten hoeveel invloed die eigenschap heeft. Daar komen ze pas achter als ze door een burn-out gedwongen worden na te denken over zichzelf. Als hun relatie is stukgelopen of als ze werkelijk geen idee hebben wat ze willen qua werk maar wel al voor de zoveelste keer ontslag hebben genomen of gekregen.

Zelfs mensen die een officiële diagnose hebben gekregen, zijn zich vaak niet bewust van de reikwijdte van de gevolgen. Je kent jezelf alleen maar zoals je bent dus je hebt geen idee hoe je leven zou zijn zonder die eigenschap. Er zijn mensen die vroeg in hun leven al vastlopen. Zij beschouwen zich vanaf jonge leeftijd als anders en raar en ongewenst. Andere zijn keigoed in aanpassen en lopen later pas vast. Beide groepen hebben een traject te gaan waarin ze zichzelf accepteren zoals ze zijn.

Uiteraard zijn er ook die niet vastlopen maar die geluksvogels gaat het nu even niet over.

Heb jij het gevoel dat je niet past in je omgeving? Mag ik je dan uitnodigen om eens een paar sessies met mij te komen doen? Het is heel goed mogelijk dat je als je jezelf beter begrijpt beter in staat bent om je leven zo in te richten dat het bij je past. Soms zijn daar ingrijpende stappen voor nodig maar heel vaak ook niet! Hoeveel geluk laat jij liggen omdat je vasthoudt aan het oude negatieve beeld van jezelf?


Lees verder:

Hoe ik je kan helpen.