Interview met André over leven met ADHD

Voorstellen

André is een rustige, vriendelijke man van 54. Hij is psycholoog, is gepromoveerd en werkt als organisatie-adviseur. André heeft vooral last van concentratieproblemen. Hij heeft met het interview ingestemd omdat hij het goed vindt er weer eens uitvoerig bij stil te staan wat ADD in zijn leven heeft betekend. In het interview wordt duidelijk dat André twee bewuste strategieën gebruikt om de concentratieproblemen hanteerbaar te houden: veel sporten en goede routines. Na de diagnose, drie jaar geleden, is hij Concerta gaan gebruiken. Sinds enkele maanden is hij daar weer mee gestopt. Een van zijn kinderen is ook gediagnosticeerd met ADHD.


Alle posts over ADHD op deze website


Hoe ervaar je ADHD?

“Positief vind ik het vermogen om met een breed scala van dingen bezig te zijn en overzicht te kunnen verwerven over brede en complexe vraagstukken.

Ik heb vooral last van concentratieproblemen. Mensen zien niet dat ik ADD heb want het gebeurt in mijn hoofd. Het is meer een extreem neurologisch kenmerk, volgens mij, dan een disorder.

In mijn leven heb ik er best regelmatig last van gehad maar ik ben wel goed terecht gekomen. Ik heb kunnen promoveren, ik heb altijd leuk werk gehad en ik heb een fijn gezin. Mede daardoor is de diagnose best laat gesteld: drie jaar geleden.

Voor mij was de diagnose eerder het sluitstuk in een zoektocht naar mezelf dan het begin, zoals vaak voor anderen geldt.

Een paar jaar eerder heb ik de Coachtraining van het MMS Worldwide Institute gedaan en nog een aantal andere cursussen. Het heeft me een vorm van impliciete zelf-coaching geleerd waardoor ik met betrekkelijk gemak dingen een plek kan geven zonder daar erg emotioneel van te worden. Het heeft me geleerd om veel dingen in het leven vanuit een ander licht te bekijken.

Ik wil bijvoorbeeld heel graag weer onderzoek gaan doen en publiceren. Dankzij de Coachtraining heb ik het inzicht gekregen dat ik gaandeweg mijn routines moet veranderen om publicaties te laten ontstaan. Ik kan gemakkelijker accepteren dat het tijd kost en heb tegelijkertijd het vertrouwen gekregen dat ik het kan.

De worsteling met de vraag waarom het me zo veel moeite kostte om me te concentreren heb ik achter me kunnen laten. Doordat ik kan accepteren dat concentreren voor mij moeilijk is, voel ik minder weerstand tegen taken die me moeite kosten. Ik hoef niet meer te denken dat het aan mijn motivatie ligt waardoor het niet lukt. En daardoor kan ik me beter concentreren en kan ik bepaalde moeilijke taken gemakkelijker uitvoeren.

Op dit punt was ik al aangekomen toen bij mijn kind ADHD werd geconstateerd. In het oudergroepje kwamen de symptomen aan de orde en die herkende ik van mezelf. Via PsyQ heb ik de diagnose gekregen, drie jaar geleden. Mijn ouders herkenden het overigens ook bij mij. In de gesprekken bij PsyQ kwamen zij ook met voorbeelden die ADD onderstreepten.”

Waarom ben je gestopt met medicatie?

“Na de diagnose ben ik Concerta gaan gebruiken: ’s morgens 49 mg (27 + 12) en ’s middags 28 mg.

Ik werd er geconcentreerder van, kwam beter in mijn vel te zitten en kreeg meer zelfvertrouwen. Ik kon werkdagen van 10 uur maken, wat prima uitkwam omdat ik toen net met een heel grote opdracht bezig was. Ik kon in de trein terug nog scripties beoordelen en ’s avonds nog piano-spelen.

Na de diagnose is het een logische stap om medicatie te gaan gebruiken. Het is een fase waarin je je leven en je psychologische make up kunt veranderen. Je raakt beter in je vel waardoor het allemaal veel minder een probleem is en je de Concerta op een gegeven moment niet meer nodig hebt.

Ik ben sinds een paar maanden gestopt. Daar was een handvol redenen voor. De belangrijkste was dat het effect van de Concerta duidelijk afgenomen was. De nadelen gingen daardoor een stuk zwaarder wegen. Het is toch wel een pepmiddel en daar begon ik aarzelingen bij te krijgen om dat elke dag  te gebruiken. Het kost ook veel geld. Het had invloed op mijn slaapritme waarvoor ik dan weer melatonine moest slikken. Aan het eind van de dag had ik last van de rebound en dat vond ik niet lekker.

Het is misschien anders als je leven heel moeizaam verloopt. Dan is het belang van medicatie misschien groter. Maar bij mij is dat niet zo. Door allerlei opmerkingen van artsen en psychologen heb ik het gevoel gekregen dat men het normaal vindt dat medicatie een paar jaar helpt en dan geen meerwaarde meer heeft.

Ik merk dat ik me nu zonder medicatie beter kan concentreren dan vroeger. Door acceptatie van de concentratiemoeilijkheden voel ik minder weerstand tegen klussen die veel concentratie vergen en daardoor kosten die dingen minder moeite. Ik zit beter in mijn vel en heb meer zelfvertrouwen. Vroeger had ik de neiging om dingen die niet goed gingen aan mijzelf te wijten. Nu doe ik dat niet meer zoveel. Ik ben er tevreden mee hoe het nu gaat zonder medicatie.”

Vertel eens iets over het effect van ADD op je schoolcarrière?

“Het heeft wel duidelijk invloed gehad. De middelbare school heb ik goed af kunnen ronden dankzij mijn oma. Voor mijn eindexamen heb ik door omstandigheden een tijd bij oma gewoond. Zij was een echte frik, ze was geweldig bedillerig en ze zorgde ervoor dat ik alles deed en kende. Ze zette me in een kale kamer zodat ik ging werken. En dan nog; er gaat een anekdote dat ik in plaats van huiswerk te maken de proppen krantenpapier uit de schoorsteen had gepeuterd en die zat te lezen. Oma hielp ook met de inhoud. Ze las mijn boeken vooruit zodat ze me kon helpen. Ik ging vaak over met een taak en daar hielp oma dan ook mee. In de derde ben ik blijven zitten.

Na het eindexamen ben ik gaan studeren. Dat ging al vrij snel mis. Ik kreeg ook nog Pfeifer. Na 2,5 jaar had ik mijn propedeuse niet gehaald en kreeg ik een bindend advies om te vertrekken. Hoe dat kwam? Ik had het studentenleven omarmd, was lid geworden van het corps. Psychologie is best een pittige studie, vooral de vakken statistiek. Veel moest in het Engels wat het extra moeilijk maakte. Als je studeert moet je veel meer complexe noties tot je nemen dan op de middelbare school en dat is lastig als je je niet goed kunt concentreren. Ik zat ook niet zo lekker in mijn vel. Bij het corps was ik bij een dispuut terecht gekomen dat me eigenlijk niet zo paste.

Ik heb toentertijd nooit getwijfeld of ik het intellectueel aankon. Ik dacht het een motivatiekwestie was. Dat concentreren voor mij heel moeilijk is, had ik toen niet in de gaten.

Nadat ik was weggestuurd ben ik in militaire dienst gegaan. Ik werd ingedeeld als sportinstructeur. Op de middelbare school had ik veel aan sport gedaan, dat hielp om me te kunnen concentreren. Het was best leuk om sportinstructeur te zijn maar ik wist wel dat ik dat niet mijn hele leven wilde blijven.

Na dienst ben ik weer gaan studeren en deze keer lukte het wel. Ik zat veel beter in mijn vel. Ik ging dingen doen die ik echt heel fijn vond zoals muziek en musical. Er ontstonden vriendschappen met medestudenten die beter bij mij pasten en die goede routines hadden. Ik werd me toen bewust van het belang van goede routines die helpen om te kunnen concentreren. Een belangrijke routine was bijvoorbeeld om te studeren in de UB en daar ’s morgens vroeg al te zijn. Uiteindelijk ben ik in 5 jaar afgestudeerd inclusief een verblijf van een jaar in Amerika om onderzoek te doen voor mijn scriptie.

Het was me heel goed bevallen om onderzoek te doen daarom heb ik na mijn afstuderen gesolliciteerd als AIO. Dat was best pittig want als AIO moet je veel zelf plannen en uitzoeken. Misschien wilde ik ook wel promoveren om te bewijzen dat ik het wel kon, dat het feit dat de eerste studiepoging mislukte niet aan mij lag. Als ik niet was gepromoveerd had ik misschien het gevoel gehouden dat het halen van mijn bul een beetje toeval was. Ik ben blij dat ik gepromoveerd ben. Ik heb er nu nog profijt van als ik lesgeef bijvoorbeeld of bij het beoordelen van scripties. Ik volg nog de literatuur en zou heel graag zelf weer onderzoek willen doen.”


Lees verder:

Interview over leven met ADHD met André (54) Caroline (48), Janne (30), Jenny (45), Karin (28), Marijke (37), Sandra (38), Willem (31).

Hoe kan coaching je helpen met ADHD

Wordt zelf een deskundige. Links naar externe informatie over ADHD