Leidinggeven aan lastige medewerkers

Hoe zorg je dat je lastige werknemer doet wat jij wilt?

Hoe ga je om met je lastige baas?

Dit soort zoekvragen geeft op internet een massa hits. Niet dat je veel plezier beleeft aan het lezen. Het ene artikel is nog vijandiger dan het andere. Je komt titels tegen als: “Vervelende baas, behandel hem als een peuter!” of “Zo pakt u lastige werknemers aan!”.

Ik zal je laten zien dat er een redelijke weg is naar een oplossing. Al die frustratie is niet nodig als je over de juiste vaardigheden beschikt.

Heb jij een medewerker die:

  • Ontzettend goed is in zijn werk.
  • De beste is in het bedenken van ideeën die heel veel geld besparen.
  • De enige is die bepaalde problemen kan oplossen.

maar die tegelijk:

  • Ontzettend moeilijk aan te sturen is? Zeg maar bijna onmogelijk?
  • Met minstens de helft van de organisatie in de clinch ligt?
  • Zo ingewikkeld, technisch of wijdlopig communiceert dat de meest mensen moeite hebben om te begrijpen wat hij zegt?
  • Een noodkreet op Facebook zet zoals deze: “It’s frustrating how non gifted people can be so full of (…) nonsense. Especially if those people are my bosses and I’m the one doing all the (…).”.

Een medewerker die je kortom aan de ene kant waardeert maar die je aan de andere kant wel kunt schieten?

Een medewerker die je toch liever ziet vertrekken omdat je het te moeilijk vindt om leiding aan zo iemand te geven?

Ik kan je begeleiden in het leidinggeven aan zulke mensen op zo’n manier dat jullie allebei minder frustratie ervaren. Want het is een zaak van beide kanten.


Alle posts over anders zijn en hoogbegaafdheid op deze website.


Coachingsaanbod: leidinggeven aan moeilijke medewerkers

Op zich zou het voldoende zijn als jij als leidinggevende zou leren om met “dit soort mensen” om te gaan maar vaak is er behoefte aan dat ook degene waar het om gaat leert om zich anders op te stellen.

We starten daarom met een gezamenlijk gesprek waarin we afspreken wat de doelen van de coaching zijn. Daarna splits het traject zich. De leidinggevende focust zich op het leren leidinggeven aan mensen die hij of zij als moeilijk ervaart. De medewerker onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om zich gemakkelijker binnen de organisatie te bewegen met behoud van eigenheid. Na een paar individuele sessies komen we weer bij elkaar om te bespreken waar we nu staan en om concrete afspraken te maken over gedrag van beide kanten op de werkvloer.

Ervaring en voorbeelden

Ik weet waar ik het over heb. Zelf ben ik ook zo’n figuur die niet altijd past in een organisatie. Ik ken de ervaring van het steeds verder in een negatieve spiraal raken met een leidinggevende die me niet begrijpt en waar ik geen respect voor heb. Ik ken ook de ervaring van leiding geven aan mensen die “moeilijk” zijn en door de jaren heen ben ik daar behoorlijk goed in geworden.

Lang voor ik de wijsheid had om mijn eigen rol te zien, lang voor ik me met coaching bezig ging houden, vond ik dit al een boeiend aspect van relaties op het werk. De mensen die aan de ene kant waardevol, soms zelfs onmisbaar, zijn en aan de andere kant zo moeilijk in de omgang dat ze toch niet zo erg gewaardeerd worden.

Hieronder een paar waargebeurde voorbeelden uit mijn eigen carrière als collega, leidinggevende en coach van waardevolle mensen die niet zo erg gewaardeerd worden in de organisatie.

Collega’s en leidinggevenden die heel hard zuchten als ze iets met die ene collega moeten bespreken is een tamelijk mild voorbeeld van dat niet gewaardeerd worden.

Deze collega kan nou nooit iets gewoon vertellen. Hij moet er altijd van alles bij halen en hij maakt zijn verhalen zo ingewikkeld, ik kan er vaak geen touw aan vast knopen. Hij geeft me het gevoel dat ik dom ben en daar baal ik van.”

Collega’s en vooral leidinggevenden die gebukt gaan onder de stress van het moeten omgaan met een moeilijk persoon is al een heftiger gevolg.

Ik heb een nieuwe leidinggevende. We moeten elke twee weken een gesprek over mijn functioneren en echt, aan het eind van elk gesprek zit zij te huilen! Ik begrijp er niks van.”

Mijn medewerkster heeft geen respect voor me. Elke keer gaat ze rechtstreeks naar de directeur. Het komt niet eens bij haar op dat ze zaken eerst met mij zou moeten bespreken. Wat denk je dat dat voor mijn image betekent!”

In het ergste geval kunnen hele slimme mensen uit frustratie hun talent gebruiken om de organisatie schade toe te brengen.

Ik vind de Directeur zo’n domme eikel. Hij snapt niets van mij en mijn werk. Daarom verwerk ik met opzet onzin in mijn nota’s en hij ziet het gewoon niet. Hij keurde gewoon een onnodige uitgave van 4 miljoen goed!”

Vaak zijn er in de organisatie ook mensen die wel waardering hebben voor de “lastige  medewerker”

Deze man heeft zo veel idiote ideeën. Ik word al moe als hij begint te praten.”
“Echt waar? Ik heb al miljoenen bespaard door naar zijn ideeën te luisteren. Natuurlijk zijn ze vaak losgezongen van de werkelijkheid. Maar tegenover negen tamelijk idiote ideeën staat één briljant idee dat echt veel geld bespaard.”

Al deze voorbeelden zijn echt gebeurd. Ook wel herkenbaar denk ik. Eén voorbeeld heeft op mijzelf betrekking (het direct naar de directeur gaan zonder er maar aan te denken dat het afdelingshoofd daarin gekend wilde worden). In het voorbeeld van de 4 miljoen heb ik actief ingegrepen omdat het schadelijk gedrag was voor beide partijen.

Wat speelt zich af in jouw organisatie? Wat zou je daar aan willen doen?


Lees verder:

Hoe ik je kan helpen.