Privacyverklaring

Hester Hospes Coach, gevestigd in Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hester Hospes
https://hesterhospes.nl
Hester@hesterhospes.nl
06 335 868 32

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Datum waarop ik je gecoacht heb
 • Totaal aantal uren coaching
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Alle informatie die je verstrekt via de mail om je situatie of coachingsvraag te omschrijven

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact  op via hester@hesterhospes.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Hester Hospes Coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Leveren van diensten (vooral coaching).
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Als je je voor deze service hebt opgegeven, het toesturen van een automatisch bericht als er een nieuwe blogpost is verschenen.
 • Analyse van gedrag van alle bezoekers samen op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Het bijhouden van een coachinglog waarmee ik bij International Coachfederation kan aantonen dat ik het voor certificering vereiste aantal uren heb gecoacht.

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een cliëntovereenkomst
Bewaartermijn: zolang de cliëntovereenkomst in uitvoering is en zeven jaar daarna.
Reden: voor de levering van mijn diensten en producten, mijn bedrijfsadministratie, en de wettelijke bewaartermijn fiscus.

Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een informatieaanvraag om mogelijk een cliëntovereenkomst aan te gaan, zonder dat dit tot een overeenkomst heeft geleid
Bewaartermijn: zolang wij contact hebben over de informatieaanvraag en twee jaar daarna, of tot jouw eerdere verzoek om verwijdering van je gegevens. (Wanneer ons contact leidt tot een cliëntovereenkomst, zie dan hierboven bij ‘Persoonsgegevens ten behoeve van een cliëntovereenkomst’.)Reden: om je vragen op te kunnen volgen en je te kunnen informeren over mijn diensten en producten.

Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een kennisgeving dat er een nieuwe blogpost op de site is verschenen
Bewaartermijn: zolang de website bestaat tenzij jij je eerder hebt uitgeschreven voor deze service. Je kunt je met de link onderaan elke mail uitschrijven.
Reden: om te kunnen voldoen aan je eigen verzoek op de hoogte gesteld te worden van het verschijnen van een nieuwe post op deze website.

Persoonsgegevens verzameld via cookies op de website
In google-analytics heb ik ingesteld dat alle informatie verzameld via de analytics-cookie na 2 jaar automatisch wordt verwijderd. Reden: om inzicht te krijgen in het algemene gebruik van de website en om de website steeds te kunnen verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De coachingslog deel ik met de International Coaching Federation maar jouw gegevens maken daar slechts deel van uit na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Hesterhospes.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Ik heb Google niet verzocht om je IP-adres te maskeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waar ik over beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hester@hesterhospes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via hester@hesterhospes.nl