Uitstelgedrag, het geheim van discipline

Het geheim van discipline is dat je er een eindige hoeveelheid van hebt. Je kunt het dus opgebruiken en dan heb je even niks meer.

Mensen die veel discipline lijken te hebben, hebben het geheim ontdekt. Ze hebben geleerd dat het handig is je leven zo in te richten dat je zo weinig mogelijk een beroep doet op je wilskracht.

Mensen die veel discipline lijken te hebben, hebben vooral systemen. Ze doen dingen op routine. Als je elke dag om 6 uur opstaat, raak je daar aan gewend en doe je het gewoon. Als je op vaste tijden gaat sporten en daar je leven op inricht, ga je gewoon.

Mensen met routines en systemen hebben voor hun “gewone” leven weinig discipline nodig. Ze hebben nagedacht over wat ze belangrijk vinden in hun leven. Hun vaste gewoontes ondersteunen hen. Als er iets buitengewoons gebeurt, is de pot met discipline nog vol en kunnen ze een tandje bij zetten.

Veel mensen vertrouwen te veel op discipline. Ze helpen en ondersteunen zichzelf niet. Doe de M&M’s-test om te ervaren wat het effect daarvan op je leven is.

Roy Baumeister is een professor die heel veel onderzoek naar wilskracht heeft gedaan. Hij heeft er een ontzettend goed en toegankelijk boek over geschreven: “Wilskracht”.

In dit youtubefilmpje legt hij uit hoe wilskracht werkt en hoe belangrijk het is dat je jezelf helpt om zoveel mogelijk wilskracht te sparen voor belangrijke zaken.